தமிழ் நூல் பதிப்பாளர்
     

பணம் செலுத்தும் போது கவனிக்க...
ரூ.500க்கு மேல் நூல் / குறுந்தகடு (CD/DVD) வாங்கினால் இந்தியாவில் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நூல்கள் வாங்கினால் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும். அஞ்சல் செலவு: சென்னை - ரூ.30/- இந்தியா - ரூ.60/- (வெளிநாடு: எம்மை தொடர்பு கொள்க) மேலும் விவரங்களுக்கு

பணம் செலுத்த கீழ் பட்டனை சொடுக்கவும்.
Info Media DVDs - இன்ஃபோ மீடியா டிவிடிக்கள்
Google SketchUp Pro 2017
கூகுள் ஸ்கெட்ச்அப் புரோ 2017

நேரம் : 10 மணி

விலை : ரூ.349/-

அஞ்சல் செலவு : இலவசம் (இந்தியா முழுமைக்கும்)

பணம் செலுத்தி குறுந்தகடு (DVD) வாங்க கீழ் பட்டனை சொடுக்கவும்Google SketchUp Pro 2017 - Syllabus

Chapter 1: The Basics
1.1 Opening SketchUp
1.2 SketchUp Screen
1.3 Viewing Tools
1.4 Learning the Interface Elements
1.5 Using Menus
1.6 Accessing Toolbars
1.7 Docking and floating toolbars
1.8 Using the toolbars
1.9 Interacting with the Interface
1.10 Using context menus
1.11 Getting help from the status bar
1.12 Using the Measurements Toolbar
1.13 Working with dialog boxes
1.14 Learning the color clues
1.15 Customizing the Interface
1.16 Shortcut Keys
1.17 Customizing keyboard shortcuts
1.18 Line
1.19 Rectangle
1.20 Square
1.21 Push/Pull
1.22 Push/Pull with Modifier Keys
1.23 Circle and Polygon
1.24 Arc
1.25 Freehand
1.26 Manipulation Tools
1.27 Select
1.28 Getting Measurements and Quantities Using Select and Entity Info
1.29 Eraser
1.30 Tape Measure
1.31 Protractor
1.32 Move
1.33 Copy
1.34 Rotate
1.35 Defining the Rotation Axis
1.36 Scale ,Scaling with the Axis Tool
1.37 Offset

Chapter 2: Intersect and Follow Me, Making Multiple Copies Working with Roofs.
2.1 Basic Move and Copy
2.2 Internal Arrays
2.3 Multiple Rotated Copies
2.4 Basic Follow Me
2.5 Follow Me with Components
2.6 Round Objects
2.7 Intersect
2.8 Cutting and Embossing
2.9 Intersecting Arches
2.10 Arch Cutouts Using Groups
2.11 Intersect with Context and Selected
2.12 Combining Follow Me and Intersect with Model
2.13 Creating a Wall Niche
2.14 Building the Roof
2.15 Overhangs with Follow Me and Intersect (Sun Shade)

Chapter 3: Groups and Components.
3.1 Sketch Up Stickiness
3.2 Preventing Stickiness
3.3 Creating a Group
3.4 Working with Groups
3.5 Editing a group
3.6 Using Groups for Cutting
3.7 Removing Objects from a Group
3.8 Exploding a group
3.9 Creating and Saving Your Own Components
3.10 Scaling Components
3.11 Hiding and Unhiding Objects
3.12 Locking and Unlocking Objects
3.13 Locking multiple objects

Chapter 4: Painting, Materials, and Textures, Adding Text and Dimensions.
4.1 Selecting a predefined material
4.2 Exploring the default materials
4.3 Moving materials between libraries
4.4 Creating a new material library
4.5 Applying Materials
4.6 Editing Materials
4.7 Using Images as Textures
4.8 Material Collections
4.9 Changing colors
4.10 Loading textures
4.11 Adding transparency
4.12 Editing current materials
4.13 Using the Position Texture Tool
4.14 Where to Find More Material Collections
4.15 Material Translucency
4.16 Double-Sided Faces
4.17 Materials of Groups and Components
4.18 Overview of Materials of Groups
4.19 Double-Sided Faces
4.20 Using Groups to Separate Materials
4.21 Materials of Components
4.22 Wrapping Images
4.23 Text
4.24 Dimensions
4.25 Creating Dimensions
4.26 Dimension Display and Properties
4.27 Dimensioning Using the Text Tool
4.28 Using the Axis Tool with Dimensions
4.29 3D Text.
4.30 Measuring Distance with the Tape Measure Tool
4.31 Using guide lines
4.32 Using guide points
4.33 Editing and removing guide lines
4.34 Creating guide lines using keypad
4.35 Measuring Angles with the Protractor Tool

Chapter 5: An impressive presentation (Creating scenes,Animation,Walkthrough)
5.1 Understanding 3-D Space
5.2 Learning the Standard Views in Sketch Up
5.3 Managing Perspective
5.4 perspective
5.5 Isometric views
5.6 Two-Point Perspective
5.7 Changing the Field of View
5.8 Using the Drawing Area Camera Controls
5.9 Orbiting a view
5.10 Panning a view
5.11 Zooming a view
5.12 Controlling views with the mouse
5.13 Moving between views
5.14 Walking Through Your Model
5.15 Positioning the camera
5.16 Creating a scene
5.17 Looking around the scene
5.18 Walking around the scene
5.19 Walking through a scene
5.20 Configuring the Drawing Area
5.21 Setting the drawing area style
5.22 Using the default Face styles
5.23 Using the default Edge styles
5.24 Displaying shadows and fog
5.25 Setting units
5.25.1 Setting Length units
5.25.2 Setting Angle units

Chapter 6: Working in Interiors and Sections
6.1 Learning to make own furniture
6.2 Creating a fully furnished Bedroom
6.3 Creating a fully furnished Kitchen
6.4 Setting up lights and essentials
6.5 Defining a section plane
6.6 Manipulating the section plane
6.7 Reversing the section cut
6.8 Extracting a cross section
6.9 Hiding the section plane
6.10 Exporting Section Slices

Chapter 7:Creating a Room-Building with Proper Techniques.
7.1 Creating a fully furnished bedroom
7.2 Creating a fully furnished kitchen
7.3 Creating a 1000 sq.ft residence
7.4 creating necessary components for a residence
7.5 creating a basic multi-storied building

Chapter 8:Working with Vray - Renderings and shadows
8.1 Opening V-Ray
8.2 Understanding Default V-Ray Settings
8.3 Save and Load Option Settings
8.4 Material Editor
8.5 Diffuse Layer
8.6 Adding a new Material
8.7 How to duplicate a material
8.8 How to change the name of a material
8.9 How to remove a material
8.10 The Characteristics of Rectangular Light
8.10.1 Size does matter
8.10.2 Shadows change according to the size
8.10.3 Impact on reflective objects due to visible and invisible rectangle light
8.10.4 Double Sided Option
8.11 Adding Reflection Layer
8.12 Reflection Glossiness
8.13 Reflection Filter
8.14 Refraction Layer
8.14.1 Add Refraction Layer
8.14.2 Controlling the Amount of Transparency
8.14.3 The color of refractive materials
8.14.4 Fog Settings Explained Adjusting Refraction IOR
8.14.5 The Glossiness of Refractive Materials Shadows of Refractive Materials
8.14.6 Double-Sided Material
8.14.7 Translucent Material
8.15 Emissive Materials
8.15.1 Add Emissive Layer
8.15.2 Adjust the Intensity
8.15.3 Adjust the Color
8.15.4 Emissive Textures
8.16 Environment Lighting
8.16.1 Interior or Exterior?
8.16.2 Techniques for adjusting illumination
8.16.3 HDR Environment Light Source
8.16.4 Bitmap Environment Light Source
8.16.5 Environment Light source for semi-open space
8.17 Resolution of the Image
8.17.1 Image size setting
8.17.2 Saving your image
8.18 V-Ray Frame Buffer
8.19 Render image window toolbar
8.20 Accessing the Shadow Settings
8.21 Turning shadows on and off
8.22 Setting shadow time and date
8.23 Brightening lights and shadows
8.24 Controlling where shadows fall

Chapter 9: Working with landscape and Sandbox
9.1 Creating a landscape for a residence
9.2 Creating a landscape for park
9.3 Working with landscape materials
9.4 Working with landscape components
9.5 Creating a Sandbox (TIN)
9.6 Sandbox from Scratch
9.7 Smoove
9.8 Sandbox from Contours
9.9 Drape
9.10 Stamp
9.11 Stamp in 3D
9.12 Adding Detail to a Sandbox
9.13 Organic Shapes

Chapter 10: Importing and Exporting Images and Animations-Printing Your Work
10.1 Opening and Saving Files
10.2 Saving files
10.3 Saving templates
10.4 Opening files
10.5 Adding objects to the current scene
10.6 Getting out
10.7 Setting File Preferences
10.8 Setting default folders
10.9 Backing up a project
10.10 Enabling Auto-Save
10.11 Checking for problems
10.12 Setting a default template
10.13 Importing Files into SketchUp
10.14 Importing 3-D files
10.15 Importing SketchUp files
10.16 Importing AutoCAD files
10.17 Importing 3DS files
10.18 Importing DEM files
10.19 Importing 2-D files
10.20 Exporting SketchUp Files
10.21 Exporting 3-D content
10.22 Exporting 3DS files
10.23 Exporting AutoCAD files
10.24 Exporting to Google Earth
10.25 Exporting Collada files
10.26 Exporting FBX files
10.27 Exporting OBJ files
10.28 Exporting VRML files
10.29 Exporting XSI files
10.30 Exporting 2-D graphics
10.31 Exporting PDF and EPS files
10.32 Exporting BMP, TIF, and PNG files
10.33 Exporting JPEG files
10.34 Exporting EPX files
10.35 Exporting DWG and DXF files
10.36 Exporting section slices
10.37 Exporting animations
10.38 Printing Scenes

Chapter 11: Working with Plugins.
11.1 Installing extensions
11.2 Installing Plug-Ins
11.3 Working with important plugins
11.4 Creating components using plugins
11.5 Creating perforated wall
11.6 Creating curved surfaces
11.7 Exploring popular commercial plug-ins

Chapter 12: Google Earth, and the 3D Warehouse.
12.1 Placing a Model in Google Earth
12.2 Setting the Model's Location
12.3 Changing and Relocating the Model
12.4 Saving Google Earth Files and Models
12.5 3D Warehouse
12.6 Finding Models in the 3D Warehouse
12.7 Advanced Search in the 3D Warehouse
12.8 Uploading Your Models to the 3D Warehouse
நூலாசிரியர்கள்


சதுரகிரி யாத்திரை
இருப்பு இல்லை
ரூ.150.00
Buy

வேதாளம் சொன்ன கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.405.00
Buy

தூவானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.81.00
Buy

லீ குவான் யூ
இருப்பு உள்ளது
ரூ.210.00
Buy

ஜென் தத்துவக் கதைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.160.00
Buy

என்.எஸ்.கே : கலைவாணரின் கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.130.00
Buy

மோகத்திரை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.220.00
Buy

ஜமீன் கோயில்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.130.00
Buy

கேரளத்தில் எங்கோ
இருப்பு உள்ளது
ரூ.65.00
Buy

புலன் மயக்கம் - தொகுதி - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

வந்ததும் வாழ்வதும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

மேகங்களே நிலாவை நகர்த்துகின்றன
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

நாவலெனும் சிம்பொனி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.130.00
Buy

புலன் மயக்கம் - தொகுதி - 3
இருப்பு உள்ளது
ரூ.155.00
Buy

Life Balance The Sufi Way
Stock Available
ரூ.270.00
Buy

நீலகண்டம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.245.00
Buy

கடல் நிச்சயம் திரும்ப வரும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.210.00
Buy

பெரு வாழ்வு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

இடக்கை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.340.00
Buy

மண்... மக்கள்... தெய்வங்கள்!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.170.00
Buy